In Stiri

Consiliul Director convoacă Adunarea Generală a membrilor C.A.R., pentru data de 29.03.2019, în Casa de Cultura ‘Vigadó‘ din mun. Tărgu Secuiesc de la ora 17 în sala mare.

  1. Raportul  privind  activitatea  desfasurată de Consiliul  Director   în anul 2018,
  2. Raportul  privind activitatea financiar-contabilă  pe anul 2018 (Bilant contabil si   executia bugetului pt. anul 2018), Buget rectificativ pt. anul 2018,
  3. Bugetul de venituri şi cheltuieli pt. anul 2019,
  4. Repartizarea excedentului  pt. anul 2018,
  5. Raportul Comisiei de Cenzori privind activitatea desfaşurată  în anul 2018,
  6. Delegații pt. Adunarea Generală a Federatiei car,
  7. Descărcarea de gestiune a Consiliului Director pentru anul 2018,
  8. Diverse, discuţii,
  9. Aprobarea materialelor prezentate,
  10. Tombola gratuită de Paște

Start typing and press Enter to search