In Stiri
STIMAȚI MEMBRII CAR FOKKUS-IFN

Începând cu data de  25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția

persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigurarea confidențialității acestor

date. Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui

climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. De aceea, considerăm

că este momentul să te informăm cum asigurăm protecția datelor tale personale  și cum aplicăm prevederile

acestui Regulament.

 

 PRELUCRĂM DATE PERSONALE CU PRIVIRE LA:
Datele tale de identificare, tranzacționale, financiare (de împrumut și fond social), de localizare sau alte date

personale pe care le solicităm și le obținem direct de la dvs. sau din alte surse atunci când deveniți membrii

ai CAR FOKKUS-IFN, sau când apelați la serviciile produsele noastre.

CUM PRELUCRĂM DATE CU CARACTER PERSONAL:
 Prelucrăm datele personale numai în scopuri legitime și numai pentru a-ți oferi produse și servicii de

împrumut și/sau constituirea unui fond social, sau a unui fond pentru ajutor în caz de deces, precum și în

situația acceptării condițiilor de girant pentru împrumutul solicitat de alt membru.

Pentru a te identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare sau în sediul și sucursalele CAR FOKKUS-

IFN  în scop de convocare la Adunările Generale, Tombole sau activități de marketing, pentru îmbunătățirea

și dezvoltarea produselor și serviciilor pe care ți le oferim, având în vedere propunerile venite din partea dvs.

pentru a preveni și combate fraudele sau activitățile de spălare a banilor, sau de sponsorizare a activităților

teroriste, etc.

Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna pe acordul dvs. de a deveni membri ai CAR FOKKUS-

IFN sau pe executarea contractelor de împrumut sau de constituire a fondului social, precum și în situația

acceptării condițiilor de girant pentru împrumutul solicitat de alt membru, contracte încheiate cu noi.

Toate acestea, pe necesitatea de a respecta o obligație legală, pe interesul nostru legitim sau un interes

public major sau, după caz, pe consimțământul dvs, dacă v-ați manifestat opțiunea în acest sens.

 ACORDUL EXPRIMAT:
 Pentru a vă putea oferi produsele și serviciile noastre și a vă satisface interesele, putem prelucra date cu

caracter personal, care permit identificarea preferințelor și/sau a comportamentului dvs. Ca sa fie cât mai

simplu pentru dvs., trebuie să știți că puteți să verificați și să solicitați oricând modificarea acordurilor

existente, respectând politicile CAR FOKKUS-IFN și reglementările în vigoare în privința activităților

financiare, prin prezența dvs. la sediul CAR FOKKUS-IFN  sau la una din sucursalele acestei instituții.

 CÂND POT FI COMUNICATE DATELE PERSONALE CĂTRE ALTI  DESTINATARI
Pentru a vă oferi servicii cât mai competitive, pentru a executa tranzacțiile pe care le inițiați și pentru

îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime, este posibil să transmitem datele

dvs. personale către autorități publice, organe judiciare, birouri notariale, și/sau alte entități judecătorești

sau alte instituții financiar-bancare, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru

protejarea datelor dumneavoastră.

 PERIOADA DE PRELUCRARE A DATELOR DVS.
Datele dvs. personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea

acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu inclusiv, dar fără

limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

 

DREPTURILE PE CARE LE PUTEȚI EXERCITA

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiați de drepturi adiționale.

Iată lista completă a drepturilor pe care le aveți:

 

Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;
Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care

prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești

exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se intemeiază pe interesul

nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor –puteți primi, în anumite conditii, datele personale pe care ni le-ați furnizat

într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor

personale la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se intemeiază pe acordul /

consimțământul dvs, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru

viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la

respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta

decizia.

Vă puteți exercita aceste drepturi, prin prezența la sediul CAR FOKKUS-IFN  sau la una din sucursalele

acesteia, printr-o solicitare scrisă. De asemenea, ne puteți suna oricând pentru a ne cere detalii la

următoarele numere de contact:

Sediul central Târgu Secuiesc –  0267/361780

Sucursala Brețcu –   0267/368300

Sucursala Ghelința – 0267/345111

Sucursala Miercurea – Ciuc 0366/102464

Sucursala Feldioara-0268/265691

Sucursala Brașov – 0268/707171

 

 

Start typing and press Enter to search